CSR: Trách nhiệm xã hội

Tạo sự khác biệt trong cộng đồng mà chúng ta đang sống với sáng kiến ​​Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Shaip “Prayas”

csr

Tại Shaip, chúng tôi tin rằng chúng tôi có quyền và nghĩa vụ sử dụng công nghệ của mình vì lợi ích của mọi người - cộng đồng của chúng tôi và thế giới chúng tôi đang sống.

Chúng tôi là một công ty lấy con người làm trung tâm và điều đó phản ánh trong cách tiếp cận của chúng tôi đối với các sáng kiến ​​CSR. Để tạo động lực thay đổi, ban lãnh đạo đã khởi xướng một cách tiếp cận chu đáo: PRAYAS - Ek Soch. Nó được dẫn dắt bởi các nguyên tắc cốt lõi là trả lại cho xã hội và thế giới nhiều hơn những gì chúng ta nhận được từ nó.

Là một công ty đang phát triển nhanh, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có vai trò vững chắc trong việc đảm bảo thế giới xung quanh chúng ta trở nên phong phú về mặt xã hội, kinh tế, môi trường và đạo đức. Dưới sự bảo trợ rộng rãi của PRAYAS, chúng tôi sẽ thực hiện nhiều sáng kiến ​​- Hiến máu, Phát động trồng cây, Phân phối Thực phẩm, Quần áo & Sách, Các Chương trình Tài trợ Giáo dục, v.v. mang lại lợi ích cho cộng đồng của chúng tôi.

“Chúng tôi đặt mục tiêu thúc đẩy sự phát triển bền vững trên thị trường và cố gắng tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng mà chúng tôi đang sinh sống.”
csr

Để mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho đồng bào của chúng tôi, chúng tôi cam kết đầu tiên nâng cao tiêu chuẩn cho chính mình. Mặc dù chúng tôi hiểu rằng kiếm được lợi nhuận là một động lực tuyệt vời cho bất kỳ doanh nghiệp nào, nhưng lợi nhuận của chúng tôi cũng hướng tới việc xây dựng một xã hội bình đẳng - nơi mỗi cá nhân đều có vai trò chính.


Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đóng góp vào sự phát triển của xã hội mà không làm mất đi hệ thống giá trị của chúng tôi. Chúng tôi tập trung vào các vấn đề quan trọng nhất đối với nhân viên, nhân viên, ban quản lý và cộng đồng của chúng tôi.