NLP

NLP, NLU và NLG là gì và tại sao bạn nên biết về chúng và sự khác biệt của chúng?

Trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng của nó đang phát triển vượt bậc với sự phát triển của các ứng dụng mạnh mẽ như ChatGPT, Siri và Alexa mang đến cho người dùng một thế giới tiện lợi và thoải mái. Mặc dù hầu hết những người đam mê công nghệ đều mong muốn tìm hiểu về các công nghệ hỗ trợ các ứng dụng này, nhưng họ thường nhầm lẫn giữa công nghệ này với công nghệ khác.

NLP, NLU và NLG đều thuộc lĩnh vực AI và được sử dụng để phát triển các ứng dụng AI khác nhau. Tuy nhiên, cả ba đều khác biệt và có mục đích của chúng. Hãy cho chúng tôi biết thêm về chúng một cách chuyên sâu và tìm hiểu về từng công nghệ cũng như ứng dụng của nó trong blog.

NLP, NLU và NLG là gì?

NLP (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)

Nlp (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên) Đó là một lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo cho phép máy móc hiểu và xử lý ngôn ngữ của con người. Nó phân tích một lượng lớn dữ liệu văn bản và giọng nói, xác định các mẫu và tạo phản hồi thông minh.

Để hiểu toàn diện hơn, NLP kết hợp các ngôn ngữ và ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như ngôn ngữ học tính toán, học máy, mô hình hóa ngôn ngữ của con người dựa trên quy tắc và mô hình học sâu.

Khi tất cả các mô hình này được xử lý cùng nhau và hỗ trợ dữ liệu ở dạng giọng nói hoặc văn bản, nó sẽ tạo ra kết quả thông minh và phần mềm có khả năng hiểu được ngôn ngữ của con người.

Ngoài ra, các mô hình hiện đang được phát triển được hỗ trợ cẩn thận hơn trước và các quy trình như nhận dạng giọng nói, định hướng nghĩa của từ, gắn thẻ giọng nói, phân tích cảm xúc và tạo ngôn ngữ tự nhiên được tận dụng để giúp tạo phản hồi của người dùng chính xác hơn và làm cho các ứng dụng NLP trở nên tinh tế hơn .

Các ứng dụng của NLP

Một số ứng dụng hàng đầu của NLP bao gồm:

 • Hệ thống GPS vận hành bằng giọng nói.
 • Trợ lý kỹ thuật số.
 • Đọc chính tả lời nói thành văn bản.
 • Trợ lý ảo như Alexa, Siri, v.v.

NLP về cơ bản thực hiện ba nhiệm vụ này để đảm bảo sự thành công của các ứng dụng của họ:

 • Dịch văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
 • Tóm tắt dữ liệu lớn và văn bản trong thời gian thực.
 • Trả lời các lệnh của người dùng.

[Cũng đọc: 15 Bộ dữ liệu NLP tốt nhất để đào tạo bạn Mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên]

Bộ dữ liệu giải pháp Nlp

NLU (Hiểu ngôn ngữ tự nhiên)

Nlu (Hiểu ngôn ngữ tự nhiên) Đây là một lĩnh vực con của NLP tập trung vào việc giải thích ý nghĩa của ngôn ngữ tự nhiên để hiểu ngữ cảnh của nó tốt hơn bằng cách sử dụng phân tích cú pháp và ngữ nghĩa. Một số nhiệm vụ phổ biến nhất có trong NLU là:

 • Phân tích ngữ nghĩa
 • nhận dạng ý định
 • Công nhận thực thể
 • Phân tích tình cảm

Phân tích cú pháp mà NLU sử dụng trong các hoạt động của mình sẽ sửa cấu trúc của câu và rút ra nghĩa chính xác hoặc từ điển từ văn bản. Mặt khác, phân tích ngữ nghĩa phân tích định dạng ngữ pháp của câu, bao gồm cả việc sắp xếp các cụm từ, từ và mệnh đề.

Con người có khả năng tự nhiên để hiểu một cụm từ và ngữ cảnh của nó. Tuy nhiên, với máy móc, việc hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau đầu vào được cung cấp không dễ bẻ khóa.

Do đó, phần mềm tận dụng các sắp xếp này trong phân tích ngữ nghĩa để xác định và xác định mối quan hệ giữa các từ và cụm từ độc lập trong một ngữ cảnh cụ thể. Phần mềm học và phát triển ý nghĩa thông qua các tổ hợp cụm từ và từ này, đồng thời cung cấp kết quả tốt hơn cho người dùng.

Các ứng dụng của ĐHNL

Dưới đây là một vài ứng dụng của NLU:

 • Hệ thống dịch vụ khách hàng tự động.
 • Trợ lý ảo thông minh
 • Công cụ Tìm kiếm
 • Chatbot kinh doanh

NLG (Tạo ngôn ngữ tự nhiên)

Nlg (Tạo ngôn ngữ tự nhiên) Đây là một trường con của NLP tập trung nhiều hơn vào việc tạo ngôn ngữ tự nhiên từ dữ liệu có cấu trúc. Không giống như NLP và NLU, mục đích chính của NLG là tạo phản hồi ngôn ngữ của con người và chuyển đổi dữ liệu thành định dạng giọng nói.

NLG sử dụng hệ thống ba giai đoạn để đảm bảo thành công và cung cấp kết quả đầu ra chính xác. Các quy tắc ngôn ngữ của nó dựa trên hình thái, từ vựng, cú pháp và ngữ nghĩa. Ba giai đoạn nó sử dụng trong cách tiếp cận của nó là:

 • Xác định nội dung

  Trong giai đoạn này, hệ thống NLG xác định nội dung nào sẽ được tạo dựa trên đầu vào của người dùng và sửa nội dung đó một cách hợp lý.

 • Tạo ngôn ngữ tự nhiên
  Ở giai đoạn này, dấu chấm câu, dòng văn bản và ngắt đoạn của nội dung được tạo trong giai đoạn đầu tiên được kiểm tra và sửa chữa. Hơn nữa, đại từ và liên từ cũng được thêm vào văn bản bất cứ khi nào cần thiết. 
 • Giai đoạn thực hiệnLà giai đoạn cuối của NLG, độ chính xác ngữ pháp được kiểm tra lại. Ngoài ra, văn bản được kiểm tra để xem nó có tuân theo đúng các quy tắc chấm câu và chia động từ hay không.

Ứng dụng của NLG

Dưới đây là một số ứng dụng của NLG:

 • Tình báo phân tích kinh doanh
 • Dự báo tài chính
 • Chatbot chăm sóc khách hàng
 • Tóm tắt thế hệ

Sự khác biệt giữa NLP, NLU và NLG là gì?

Như đã đề cập ở đầu blog, NLP là một nhánh của AI, trong khi cả NLU và NLG đều là tập hợp con của NLP. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhằm mục đích hiểu lệnh của người dùng và tạo phản hồi phù hợp với lệnh đó.

NLU, một mặt, có thể tương tác với máy tính bằng ngôn ngữ tự nhiên. NLU được lập trình để giải mã ý định lệnh và cung cấp kết quả đầu ra chính xác ngay cả khi đầu vào bao gồm các cách phát âm sai trong câu.

Mặt khác, NLG ở trên NLU, có thể cung cấp phản hồi trôi chảy, hấp dẫn và thú vị hơn cho người dùng như một người bình thường sẽ đưa ra. NLG xác định bản chất của tài liệu và dựa trên những phân tích đó, nó tạo ra các câu trả lời có độ chính xác cao.

Kết luận

Tóm lại, NLP chuyển đổi dữ liệu phi cấu trúc thành định dạng có cấu trúc để phần mềm có thể hiểu các đầu vào đã cho và phản hồi phù hợp. Ngược lại, NLU nhằm mục đích hiểu ý nghĩa của câu, trong khi NLG tập trung vào việc xây dựng câu đúng với mục đích phù hợp bằng các ngôn ngữ cụ thể dựa trên tập dữ liệu. Tham khảo các chuyên gia Shaip của chúng tôi để tìm hiểu chi tiết về các công nghệ này.

Khám phá các dịch vụ và giải pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên của chúng tôi

Xã hội Chia sẻ