Hỗ trợ VU - Shaip

Chú thích văn bản là gì và các loại của chúng?

Là người đi đầu trong đổi mới công nghệ và có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm và dịch vụ, Giám đốc điều hành Vatsal Ghiya và đồng sáng lập Shaip đã nói về tầm quan trọng của chú thích văn bản và lợi ích của nó.

Các bài học quan trọng từ Bài báo là

  • Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào điện thoại thông minh của bạn dường như dự đoán chính xác những gì bạn nghĩ trong đầu khi bạn nhập câu trả lời văn bản của mình chưa? Chà, đằng sau mỗi sự cố như vậy đều xuất hiện các khái niệm đang hoạt động như Trí tuệ nhân tạo, Học máy (ML) và quan trọng nhất là Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).
  • Để vượt qua các ranh giới nhiều hơn một chút, chúng tôi cần đào tạo các mô-đun Máy học (ML) với khối lượng dữ liệu lớn và để gắn nhãn dữ liệu với các mô tả yêu cầu sử dụng công cụ chú thích văn bản. Các công cụ chú thích văn bản xác định và gắn nhãn câu với thông tin bổ sung và siêu dữ liệu để xác định các đặc điểm của câu.
  • Tuy nhiên, để làm cho chú thích văn bản hoạt động, việc ghi nhãn văn bản phải được thực hiện bởi các chuyên gia, những người tỉ mỉ gắn thẻ từng khía cạnh của câu để đảm bảo máy không hiểu được điều gì quan trọng. Các kỹ thuật chú thích văn bản riêng biệt là- Chú thích tình cảm, Chú thích ý định, Phân loại văn bản và Chú thích ngôn ngữ.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://www.vuassistance.com/a-brief-introduction-to-text-annotation-and-its-types/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.