Thần chú Webtech - Shaip

Sự khác biệt giữa Chatbot và Trợ lý ảo là gì?

Đấu tranh để hiểu sự khác biệt chính giữa chatbot và trợ lý ảo? Sau đó, trong tính năng dành cho khách này, Vatsal Ghiya sẽ trả lời câu hỏi về chatbot và trợ lý ảo. Hai điều này khác nhau và quan trọng như thế nào trong việc tạo ra sự tương tác tốt hơn và mang lại trải nghiệm đáng kể cho khách hàng.

Chìa khóa rút ra từ Bài báo là

  • Nếu bạn nghĩ rằng chatbot và trợ lý ảo là giống nhau thì bạn chắc chắn cần nâng cấp hiểu biết của mình để tìm hiểu thêm về các ứng dụng AI. Chatbots là các chương trình tự động có thể tương tác với khách hàng và cung cấp hỗ trợ suốt ngày đêm mà không cần can thiệp thủ công.
  • Các chatbot này có thể được sử dụng để tạo thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng, cung cấp khả năng tuân thủ KYC dễ dàng, kiểm tra sao kê tài khoản, thu thập thông tin chi tiết về người dùng, v.v. Mặt khác, trợ lý ảo là một tác nhân dựa trên phần mềm kỹ thuật số giúp các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện kết nối kinh doanh như thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn khởi tạo và thực hiện nhiều hành động khắc phục hơn.
  • Sử dụng các chatbot và trợ lý ảo này có thể giúp cải thiện chiến lược thị trường kinh doanh và giảm yêu cầu nỗ lực thủ công trong việc giải quyết các truy vấn của khách hàng cũng như quá trình ra quyết định.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://www.webtechmantra.com/chatbot-vs-virtual-assistants/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.