Buzz về sức khỏe kỹ thuật số - Shaip

Làm cách nào để hình dung lại lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bằng Công cụ thu thập dữ liệu?

Tính năng khách này thể hiện tầm quan trọng của dữ liệu trong ngành chăm sóc sức khỏe. Vatsal Ghiys, Giám đốc điều hành & Đồng sáng lập của Shaip đã chia sẻ một số gợi ý sâu sắc về cách sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu để chuyển đổi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Những điểm chính rút ra từ bài báo là-

  • Theo báo cáo của IDC, khối lượng dữ liệu dự kiến ​​sẽ tăng ít nhất 48% mỗi năm kể từ bây giờ. Và trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dữ liệu có tầm quan trọng hàng đầu ngay từ các thử nghiệm lâm sàng đến quản lý chăm sóc bệnh nhân. Vì có một lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc nên việc thu thập và sử dụng dữ liệu đó là rất quan trọng.
  • Ngành Chăm sóc sức khỏe trong thời đại kỹ thuật số dường như tràn ngập dữ liệu để điều hành hoạt động của họ. Việc thu thập dữ liệu thực sự có thể giúp họ đạt được ưu thế trong việc chăm sóc bệnh nhân xuất sắc và đưa ra quyết định tốt hơn.
  • Các tổ chức chăm sóc sức khỏe cũng cắt giảm chi phí bằng cách sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu vì các dấu vết trên giấy được thay thế bằng các hồ sơ sức khỏe được tạo tự động có thể được chuyển lên nhiều hệ thống và dễ dàng chuyển tiếp để xử lý thêm. Ngoài ra, việc thu thập dữ liệu có thể giúp tổ chức chăm sóc sức khỏe ngăn chặn mọi đợt bùng phát bằng cách theo dõi thông tin chuyên sâu về dữ liệu chăm sóc sức khỏe.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://digitalhealthbuzz.com/data-collection-as-a-tool-to-reshape-the-healthcare-sector/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.