Techy Gossips - Shaip

Tại sao Data Annotators là chìa khóa cho sự phát triển của AI y tế?

Tại sao Data Annotators là chìa khóa cho sự phát triển của AI y tế?

Nếu bạn đang tìm kiếm bộ não đằng sau các Mô hình Trí tuệ Nhân tạo, thì bài viết này là thứ bạn phải đọc. Giám đốc điều hành Vatsal Ghiya và đồng sáng lập của Shaip trong bài viết này đã chia sẻ cách các công cụ chú thích dữ liệu là lý do chính để phát triển mô hình AI y tế.

Chìa khóa rút ra từ Bài báo là-

  • Theo Vantage Market Research, thị trường liên quan đến lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe do AI điều khiển dự kiến ​​sẽ đạt giá trị 95.65 tỷ USD vào cuối năm 2028. Từ vai trò của AI trong khám phá thuốc đến phẫu thuật do robot điều khiển, các mô hình thông minh sẽ bắt đầu xuất hiện không ngừng theo thời gian.
  • Tuy nhiên, điều quan trọng là phải cân nhắc các thách thức trước khi triển khai các mô hình này. Do đó, để tạo ra một mô hình AI tốt hơn, hãy kiểm tra dữ liệu bị lỗi và cũng kiểm tra xem có các công cụ và chuyên gia chú thích y tế cụ thể để thu thập thông tin chi tiết từ dữ liệu hay không.
  • Các công cụ chú thích dữ liệu có thể được sử dụng trong chăm sóc sức khỏe để mở rộng quy trình chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng của tài nguyên AI, cung cấp khả năng bảo mật hàng đầu và xây dựng trải nghiệm nơi làm việc tốt hơn cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cũng như khách hàng.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://www.techygossips.com/2022/04/how-are-data-annotators-behind-rapid-growth-of-medical-ai.html

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.