Tiêu đề Xung - Shaip

Tại sao Chú thích hình ảnh y tế lại quan trọng để chuyển đổi AI chăm sóc sức khỏe?

Bất kể ngành nào, học máy và trí tuệ nhân tạo đang trở thành những thành phần không thể thiếu trong quy trình kinh doanh. Tuy nhiên, những mô hình này phải được đào tạo tốt để chẩn đoán tốt hơn và cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân. Bài viết này cung cấp một số thông tin chi tiết chính về lý do nên sử dụng chú thích hình ảnh cho AI chăm sóc sức khỏe.

Chìa khóa rút ra từ Bài báo là

  • Cho dù quản lý hồ sơ sức khỏe hay cung cấp hỗ trợ ảo, ngành chăm sóc sức khỏe đã phát triển từ quy trình thủ công sang quy trình tự động để giảm bớt sự can thiệp thủ công và giúp việc theo dõi sức khỏe trở nên dễ tiếp cận và tốt hơn. Tuy nhiên, giờ đây, AI chăm sóc sức khỏe đang vượt ra ngoài khả năng giám sát.
  • Ngoài ra, việc đào tạo các mô hình này yêu cầu dữ liệu và hình ảnh chất lượng cao để ghi nhãn dữ liệu tốt hơn cho việc phát hiện, phân loại, phân đoạn và sao chép. Tại thời điểm này, chú thích hình ảnh là một trợ giúp tuyệt vời. Chú thích hình ảnh y tế cung cấp cho toàn bộ mô hình AI các hình ảnh được đánh dấu và dán nhãn, đồng thời cung cấp khả năng bảo trì dự đoán tốt hơn.
  • Chú thích hình ảnh y tế sử dụng nhiều kỹ thuật như đánh dấu hộp giới hạn, đa giác, v.v. Trong chăm sóc sức khỏe, chú thích hình ảnh y tế có thể giúp phát hiện cục máu đông, phân tích nha khoa, xác định tế bào ung thư, phân tích hình ảnh cho thuê, phát hiện các bệnh cụ thể về gan, cải thiện tài liệu và nhiều quy trình chăm sóc sức khỏe khác.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://www.pulseheadlines.com/how-medical-image-annotation-is-rapidly-transforming-healthcare-ai/78638/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.