Nhật ký thời gian Ai - Shaip

Làm cách nào để chọn Nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ (LSP) tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn?

Bạn đang gặp khó khăn trong việc dịch các email quan trọng sang ngôn ngữ khác? Sau đó, tính năng khách mới nhất này của Vatsal Ghiya chỉ dành cho bạn. Trong bài viết dành cho khách mời này, anh ấy đã chia sẻ một số thông tin đầu vào về tầm quan trọng của Nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ đối với doanh nghiệp.

Chìa khóa rút ra từ Bài báo là-

  • Vẫn đang dịch email của bạn sang ngôn ngữ khác theo cách thủ công? Sau đó, bạn có thể thất vọng hơn khi biết rằng dịch vụ email của người khác cũng có thể không dịch được email của bạn. Vì vậy, giải pháp là gì? Để giải quyết những thách thức này, nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ là lựa chọn khả thi. Và những thứ này cũng đang trở nên phổ biến.
  • Nói một cách đơn giản, các nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ là công ty cung cấp dịch vụ dịch thuật, bản địa hóa và phiên dịch. Các nhà cung cấp dịch vụ này có liên quan chặt chẽ với các công ty công nghệ và phần mềm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến ngành dịch vụ ngôn ngữ.
  • Nhưng trước khi chọn một nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ, bạn phải xem xét những cân nhắc chính này và đó là- hiểu những gì bạn cần từ LSP, chọn một LSP phù hợp với ngân sách của bạn, đảm bảo rằng nhà cung cấp LSP đáp ứng các thời hạn chặt chẽ, đồng thời kiểm tra danh mục đầu tư và tài liệu tham khảo của họ.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://www.aitimejournal.com/@vatsal.ghiya/how-to-choose-the-best-lsp-language-service-provider-for-your-business

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.