Chú thích dữ liệu

Hướng dẫn toàn diện để chọn nhà cung cấp chú thích dữ liệu phù hợp

Bài viết là một hướng dẫn cho các cá nhân và tổ chức muốn bắt đầu với chú thích dữ liệu, một bước quan trọng trong quá trình đào tạo các mô hình máy học. Vatsal Ghiya gợi ý rằng việc chọn đúng nhà cung cấp là rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả của quy trình chú thích dữ liệu. Bài viết cung cấp một số cân nhắc quan trọng cần lưu ý khi chọn nhà cung cấp, chẳng hạn như trình độ chuyên môn của nhà cung cấp, chất lượng của người chú thích và công cụ họ sử dụng.

Ngoài ra, bài viết cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn nhà cung cấp có kinh nghiệm với ngành hoặc lĩnh vực cụ thể của bạn, vì điều này sẽ đảm bảo rằng các chú thích có liên quan và chính xác. Các yếu tố khác cần xem xét bao gồm chính sách bảo mật dữ liệu của nhà cung cấp, tính khả dụng của người chú thích và thời gian quay vòng.

Cuối cùng, Vatsal Ghiya gợi ý rằng có thể hữu ích nếu có thời gian dùng thử với nhà cung cấp trước khi cam kết ký một thỏa thuận dài hạn hơn. Điều này sẽ cho phép bạn đánh giá chất lượng công việc, mức độ dịch vụ khách hàng và khả năng tương thích tổng thể của họ với tổ chức của bạn.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://hackernoon.com/how-to-get-started-with-data-annotation-choosing-a-vendor-n91t33bw

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.