Khoa học Robot InMedia

OCR đang chuyển đổi ngành bảo hiểm tốt hơn như thế nào

OCR, hay nhận dạng ký tự quang học, là công nghệ cho phép máy tính đọc và xử lý văn bản được viết hoặc đánh máy. Công nghệ này đã xuất hiện được vài thập kỷ, nhưng gần đây nó đã đạt được sức hút trong ngành bảo hiểm để hợp lý hóa và tự động hóa các quy trình khác nhau.

  • OCR loại bỏ nhu cầu nhập dữ liệu thủ công. Nó giúp tự động trích xuất và xử lý dữ liệu từ tài liệu. Ngoài ra, nó giúp các công ty bảo hiểm giảm thời gian và công sức cần thiết để xử lý yêu cầu bồi thường và các thủ tục giấy tờ khác. Điều này cho phép họ xử lý nhiều khiếu nại hơn trong thời gian ngắn hơn, nâng cao hiệu quả tổng thể của họ.
  • Với việc loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công, các công ty bảo hiểm có thể tiết kiệm tiền bằng cách giảm số giờ nhân viên cần thiết để nhập dữ liệu và giảm số lỗi có thể dẫn đến những sai lầm tốn kém.
  • Để nâng cao hiệu quả, OCR cũng giúp cải thiện dịch vụ khách hàng trong ngành bảo hiểm. Bằng cách giúp khách hàng gửi yêu cầu và các tài liệu khác dễ dàng hơn, công nghệ OCR có thể giảm thời gian để khách hàng nhận được những lợi ích mà họ được hưởng. Điều này có thể dẫn đến khách hàng hạnh phúc hơn và hài lòng tổng thể tốt hơn với công ty bảo hiểm.
  • Công nghệ OCR cũng có thể giúp các công ty bảo hiểm thu hút nhiều khách hàng hơn. Bằng cách giúp khách hàng gửi yêu cầu và các thủ tục giấy tờ khác dễ dàng hơn, các công ty bảo hiểm có thể cung cấp trải nghiệm tổng thể tốt hơn cho khách hàng, đây có thể là yếu tố chính thu hút khách hàng mới.
  • Bằng cách cho phép các công ty bảo hiểm truy cập nhanh chóng và dễ dàng một lượng lớn dữ liệu, OCR cho phép các công ty bảo hiểm đưa ra quyết định sáng suốt hơn về rủi ro và giá cả. Điều này có thể giúp các công ty bảo hiểm dự đoán chính xác hơn khả năng xảy ra yêu cầu bồi thường, điều này có thể giúp họ đặt phí bảo hiểm phản ánh chính xác hơn rủi ro bảo hiểm cho một cá nhân hoặc nhóm cụ thể.

Bằng cách tự động hóa nhiều tác vụ tẻ nhạt và tốn thời gian được thực hiện thủ công theo cách truyền thống, OCR cho phép các công ty bảo hiểm giảm lỗi, hợp lý hóa hoạt động và cải thiện trải nghiệm tổng thể của khách hàng.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://www.robotsscience.com/business/optical-character-recognition-the-future-of-insurance/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.