Công nghệHQ - Shaip

Phân đoạn ngữ nghĩa Nó là gì và nó giúp ích như thế nào?

Phân đoạn ngữ nghĩa là một kỹ thuật học sâu phân loại các pixel hình ảnh thành các lớp được xác định trước. Mục tiêu là gán nhãn cho mọi pixel trong ảnh, cho phép phân biệt các đối tượng và ranh giới của chúng trong ảnh. Điều này rất hữu ích trong các ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như xe tự hành, hình ảnh y tế và phân tích hình ảnh vệ tinh. Trong các phương tiện tự trị, phân đoạn theo ngữ nghĩa có thể được sử dụng để xác định ranh giới đường, biển báo giao thông và người đi bộ. Trong hình ảnh y tế, nó có thể được sử dụng để phân đoạn khối u và các cấu trúc quan trọng khác trong quá trình quét y tế. Phương pháp này sử dụng các mạng thần kinh tích chập (CNN) để phân tích một hình ảnh và tạo ra một bản đồ phân đoạn xác định các đối tượng và ranh giới của chúng. Đầu ra là một hình ảnh được phân đoạn trong đó mỗi pixel được dán nhãn, hiểu rõ các đối tượng và mối quan hệ của chúng trong hình ảnh.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://www.technologyhq.org/semantic-segmentation-what-is-it-and-how-does-it-help/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.