InMedia-Thời-gian-kinh-doanh

Tổng quan về Chú thích âm thanh và Ưu điểm của nó

Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Shaip Vatsal Ghiya đã chia sẻ một số giải thích công nghệ chính về tầm quan trọng của chú thích âm thanh và cách nó giúp trợ lý ảo, chatbot và hệ thống tìm kiếm bằng giọng nói hiểu những gì bạn nói và sau đó nó lấy ra thông tin liên quan.

Các điểm chính rút ra từ Bài báo là-

  • Thông thường, chúng tôi đặt câu hỏi mở cho trợ lý ảo, tìm kiếm bằng giọng nói và bot. Trước tiên, việc tích hợp câu hỏi vào hệ thống, hiểu mục đích của câu hỏi và sau đó chia sẻ lại thông tin liên quan yêu cầu tích hợp các công nghệ như Học máy (ML) và NLP.
  • Và để hiểu âm thanh và giọng nói trong các ngôn ngữ khác nhau cần sử dụng các kỹ thuật chú thích âm thanh. Máy chú thích âm thanh được tạo ra để hiểu những câu hỏi, cảm xúc, tình cảm và ý định mà người dùng thể hiện và sau đó nó đã được dạy thông qua các kỹ thuật ghi nhãn âm thanh.
  • Ghi nhãn âm thanh trong chú thích là một kỹ thuật quan trọng và nếu được thực hiện với tập dữ liệu phù hợp và gắn thẻ, nó có thể giúp phát triển chatbot, trợ lý ảo, hệ thống dịch thời gian thực, hệ thống kiểm tra cuộc gọi, v.v. Việc có các kỹ thuật chú thích âm thanh có thể giúp các mô hình máy học xác định các yếu tố âm thanh khác nhau tốt hơn và đào tạo mà không cần can thiệp thủ công.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://timebusinessnews.com/understanding-audio-annotation-its-advantages/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.