Shaip - My Startup TV

Utsav Shah, Trưởng phòng Kinh doanh - APAC & Châu Âu, Shaip trong cuộc trò chuyện với Sunil Shetty - Biên tập viên, My Startup TV.

Một cuộc phỏng vấn độc quyền trong đó Utsav, Giám đốc kinh doanh - Shaip tương tác với Sunil, Biên tập viên điều hành, Công ty khởi nghiệp của tôi để tóm tắt cho anh ấy về cách Shaip nâng cao cuộc sống con người bằng cách giải quyết các vấn đề trong tương lai với các dịch vụ AI hội thoại và AI chăm sóc sức khỏe của mình. Ông nói thêm rằng AI, ML được thiết lập để cách mạng hóa cách chúng ta kinh doanh và cách Shaip sẽ đóng góp vào sự phát triển của các công nghệ thế hệ tiếp theo.

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.