ThinkML - Shaip

Làm cách nào để khắc phục các thách thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên?

Là một người đam mê công nghệ và có 20 năm kinh nghiệm về AI, Giám đốc điều hành Vatsal Ghiya và đồng sáng lập của Shaip đã nói về những thách thức xảy ra với Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và cách các tổ chức có thể vượt qua chúng.

Chìa khóa rút ra từ Bài báo là-

  • Một hành động có thể to hơn lời nói nhưng lời nói chắc chắn quyết định quá trình hành động liên quan đến các máy móc và mô hình có độ thông minh cao. Và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là cách tiếp cận dứt khoát có thể tạo ra sự khác biệt trong việc thu thập thông tin chi tiết từ dữ liệu. NLP nhận được sự hỗ trợ từ Hiểu ngôn ngữ ngôn ngữ tự nhiên để phân tách ngôn ngữ của con người thành ngôn ngữ máy.
  • Mặc dù được sử dụng rộng rãi, NLP đi kèm với những thách thức riêng như thiếu ngữ cảnh cho từ đồng âm và từ đồng âm, diễn giải nhiều từ không rõ ràng, lỗi liên quan đến văn bản và tốc độ, không thể khớp với tiếng lóng và từ thông tục, thiếu R&D và nhiều thứ khác.
  • Bất kỳ tổ chức nào cũng có thể thoát khỏi những thách thức bằng cách chọn đúng nhà cung cấp để đào tạo và phát triển mô hình NLP đã hình dung. Chọn nhà cung cấp cung cấp chú thích dữ liệu liền mạch, công nghệ hỗ trợ tùy chỉnh, cơ sở dữ liệu dành riêng cho miền, cơ sở dữ liệu đa ngôn ngữ và khả năng gắn thẻ một phần của bài phát biểu.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://thinkml.ai/what-are-the-natural-language-processing-challenges-and-how-to-fix-them/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.