RTInsights - Shaip

AI, ML và Deep Learning- Biết sự khác biệt

Trong tính năng khách mời cụ thể này, Vatsal Ghiya, Giám đốc điều hành & đồng sáng lập của Shaip đã cố gắng giải câu đố về sự khác biệt giữa AI, Học máy (ML) và Học sâu. Những công nghệ này được sử dụng nhiều hơn trong tất cả các tổ chức và doanh nghiệp.

Điểm mấu chốt của bài báo là-

  • Trí tuệ nhân tạo là một trong những chủ đề nóng trong kỷ nguyên số gần đây. Cùng với học máy AI và học sâu là một số công nghệ được các tổ chức áp dụng rộng rãi. Ngày nay, bất kỳ sản phẩm nào mà bạn lấy ra khỏi thị trường, chắc chắn sẽ trở nên kỳ diệu.
  • AI là công nghệ cho phép máy móc bắt chước tương tác của con người và thực hiện quy trình. Đó là tất cả về việc dạy cho máy móc cách suy nghĩ, phản ứng và phản hồi. AI có ba loại AI hẹp, AI chung và siêu AI. Machine Learning là tất cả về đào tạo máy móc để phát hiện các mẫu, học hỏi và điều chỉnh dựa trên kết quả.
  • Học sâu là tất cả về việc hiểu các mạng phức tạp và độ sâu của chúng. Học sâu có thể được hiểu bằng cách nghiên cứu mạng lưới thần kinh. Có hai loại mạng thần kinh và đây là bộ nhớ tích chập và bộ nhớ ngắn hạn dài.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://www.rtinsights.com/whats-the-difference-between-ai-ml-and-deep-learning/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.