Hướng dẫn của Người mua cho
Chú thích dữ liệu
và Ghi nhãn Dữ liệu

Chú thích dữ liệu

Tăng tốc phát triển AI / ML của bạn

Vì vậy, bạn muốn bắt đầu một sáng kiến ​​AI / ML mới và nhận ra rằng việc tìm kiếm dữ liệu tốt sẽ là một trong những khía cạnh thách thức hơn trong hoạt động của bạn. Đầu ra của mô hình AI / ML của bạn chỉ tốt như dữ liệu bạn sử dụng để đào tạo nó - vì vậy kiến ​​thức chuyên môn bạn áp dụng để tổng hợp dữ liệu, chú thích và gắn nhãn là rất quan trọng.

Quyết định cách tạo, thu thập hoặc cấp phép dữ liệu đào tạo của bạn là một câu hỏi mà mọi giám đốc điều hành sẽ cần phải trả lời và hướng dẫn dành cho người mua này được thiết kế để giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp điều hướng theo cách của họ trong suốt quá trình.

Trong hướng dẫn người mua này, bạn sẽ học:

  • Cách xác định loại dữ liệu AI nào hoạt động để thuê ngoài
  • Các phương pháp hay nhất để tăng tốc và mở rộng quy mô dữ liệu đào tạo AI chất lượng cao
  • Các điểm quyết định quan trọng trong kịch bản "xây dựng so với mua"
  • Ba giai đoạn chính của dự án ghi nhãn và chú thích dữ liệu
  • Mức độ tham gia của nhà cung cấp và cơ chế kiểm soát chất lượng

SAO CHÉP MIỄN PHÍ

Tải xuống Hướng dẫn Người mua

  • Bằng cách đăng ký, tôi đồng ý với Shaip Chính sách Bảo mậtCác Điều Khoản của Dịch Vụ và cung cấp sự đồng ý của tôi để nhận thông tin tiếp thị B2B từ Shaip.