ThinkData - Shaip

Nhận dạng giọng nói là gì và khám phá Dữ liệu nhận dạng giọng nói ở đâu?

Không phải ai cũng có thể hiểu bài phát biểu của bạn là gì. Nhưng trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, điều này cũng có thể đạt được. Muốn biết làm thế nào? Sau đó, bạn phải đọc blog này để hiểu tầm quan trọng của bộ dữ liệu nhận dạng giọng nói và tầm quan trọng của nó.

Chìa khóa rút ra từ Bài báo là-

  • Theo ngôn ngữ thông thường, nhận dạng giọng nói là khả năng trao quyền cho máy móc xác định, đánh giá và thậm chí phản hồi lời nói của con người theo cách nó được nói. Ngoài ra, nhận dạng giọng nói là tập hợp con của AI đàm thoại, một công cụ học máy hoàn toàn dựa trên các công nghệ như NLP và thu thập dữ liệu tối ưu.
  • Nhưng bạn tìm dữ liệu nhận dạng giọng nói ở đâu? Các tổ chức có thể trích xuất dữ liệu này từ nhiều nguồn và đào tạo chúng theo yêu cầu. Những dữ liệu này có thể được trích xuất từ ​​dữ liệu do khách hàng trích xuất, dữ liệu công khai và dữ liệu do nhà cung cấp cung cấp để đào tạo các mô hình nhận dạng giọng nói.
  • Tập hợp dữ liệu phù hợp rất quan trọng để tạo hệ thống nhận dạng giọng nói chất lượng. Do đó, trước khi đào tạo mô hình nhận dạng giọng nói, điều quan trọng là chỉ lấy dữ liệu chất lượng. Vì vậy, tốt nhất là kết nối với nhà cung cấp phù hợp, người có thể giúp bạn vượt qua quy trình.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://www.thinkdataanalytics.com/how-to-get-hold-of-the-right-speech-recognition-datasets/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.