Trong-Truyền-DZone

Hướng dẫn về các công cụ khử nhận dạng và các phương pháp hay nhất

Khử nhận dạng dữ liệu đóng một vai trò quan trọng trong thế giới dựa trên dữ liệu của chúng ta, ẩn danh thông tin nhận dạng cá nhân (PII) và thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI) để bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân. Blog này đi sâu vào năm khía cạnh chính mà bạn nên biết về phương pháp này:

  1. Tuân thủ HIPAA: Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế (HIPAA) bắt buộc phải hủy nhận dạng dữ liệu trước khi tiết lộ công khai. Hai phương pháp đảm bảo quá trình lọc hiệu quả: quyết định của chuyên gia (sử dụng phân tích thống kê) và bến cảng an toàn (đáp ứng danh sách kiểm tra gồm 18 tiêu chí).
  2. Cân bằng quyền riêng tư và tiện ích: Bản chất liên kết của dữ liệu chăm sóc sức khỏe đặt ra những thách thức. Việc loại bỏ các yếu tố cụ thể như tuổi tác hoặc giới tính có thể không hiệu quả do các mối tương quan cơ bản. Các phương pháp khử nhận dạng phải xem xét các tác động tiềm năng của nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị.
  3. Ngoài chăm sóc sức khỏe: Việc khử nhận dạng dữ liệu mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Các doanh nghiệp sử dụng nó để nghiên cứu và phân tích, các công ty khai thác bảo vệ vị trí địa điểm và các cơ quan môi trường bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Cách tiếp cận khác nhau tùy thuộc vào mục đích và ngành công nghiệp.
  4. Che dấu dữ liệu và khử nhận dạng: Mặc dù nghe có vẻ giống nhau nhưng chúng khác nhau đáng kể. Che giấu dữ liệu thay thế PII bằng các giá trị ngẫu nhiên, có khả năng cho phép giải mã bằng quyền truy cập. Việc hủy nhận dạng dữ liệu sẽ xóa vĩnh viễn hoặc thay đổi dữ liệu, khiến việc nhận dạng lại không thể thực hiện được.
  5. Quy trình hủy nhận dạng và các biện pháp thực hành tốt nhất: Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử dụng các giải pháp kỹ thuật và phần mềm để xóa các thông tin nhận dạng như tên, địa chỉ, ngày sinh và địa điểm. Các kỹ thuật liên quan đến mã hóa, mã hóa và các thuật toán nâng cao để giảm thiểu khả năng đảo ngược.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://dzone.com/articles/five-best-data-de-identification-tools-to-protect

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.