Tuần báo Hudson - Shaip

Personal Wake Words – Nó là gì, & Tại sao nó lại quan trọng?

Một trong những khía cạnh quan trọng và xác định nhất của bất kỳ trợ lý giọng nói nào là từ đánh thức của nó. Đó là những gì bạn nói để mở thiết bị của mình và lắng nghe, vì vậy đây là một phần quan trọng trong trải nghiệm người dùng.

Nhiều thương hiệu, chẳng hạn như Google và Amazon, sử dụng các từ đánh thức. Amazon Alexa sử dụng “Alexa” làm từ đánh thức, trong khi Google Assistant sử dụng “OK Google” hoặc “Hey Google”.

Lý do chính tại sao thương hiệu của bạn cần một từ đánh thức tùy chỉnh là nó giúp bạn phân biệt mình với các đối thủ cạnh tranh. Khách hàng có nhiều khả năng nhớ đến thương hiệu của bạn hơn nếu họ không phải nói “Alexa” hoặc “Ok Google” bất cứ khi nào họ muốn thực hiện điều gì đó trong ứng dụng của bạn.

Cần phải thu thập và kiểm tra dữ liệu tùy chỉnh cho các từ đánh thức để cải thiện hiệu suất của trợ lý kích hoạt bằng giọng nói. Hiện tại, các từ đánh thức mà các trợ lý này sử dụng không phải lúc nào cũng chính xác, có thể gây khó chịu cho người dùng. Bằng cách thu thập dữ liệu tùy chỉnh và thử nghiệm các từ đánh thức khác nhau, chúng tôi có thể tối ưu hóa độ chính xác của các trợ lý này, giúp chúng trở nên hữu ích hơn cho mọi người.

Do đó, một từ đánh thức tùy chỉnh là cần thiết để cá nhân hóa thương hiệu của bạn và tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh.

Đọc toàn bộ bài viết ở đây:

https://hudsonweekly.com/benefits-of-having-a-custom-wake-word-for-your-brands-voice-assistant/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.