ITChronicles - Shaip

Giải thích: Công nghệ nhận dạng giọng nói đang hỗ trợ ngành chăm sóc sức khỏe như thế nào vào năm 2022

Nhận dạng giọng nói là một loại công nghệ sinh trắc học có thể được sử dụng để xác định các cá nhân dựa trên các mẫu giọng nói độc đáo của họ. Công nghệ này ngày càng được sử dụng nhiều trong chăm sóc sức khỏe với nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như:

  1. Tương tác trực tiếp – Thế giới của chúng ta đang ngày càng trở nên kỹ thuật số, nhưng vẫn có một số việc chỉ có thể được thực hiện trực tiếp. Phần mềm nhận dạng giọng nói cho phép người dùng điều khiển thiết bị của họ bằng giọng nói để họ có thể trò chuyện trực tiếp với nhau bất kể rào cản ngôn ngữ.
  2. Độ tin cậy ngôn ngữ – Công nghệ nhận dạng giọng nói có thể được lập trình để hiểu bất kỳ ngôn ngữ hoặc phương ngữ nào mà bệnh nhân nói, bất kể họ đến từ đâu hoặc họ nói tiếng Anh như thế nào.
  3. Chuẩn đoán chính xác – Các bác sĩ có thể sử dụng phần mềm nhận dạng giọng nói để chẩn đoán chính xác các bệnh thông thường chỉ dựa trên các triệu chứng mà không cần phải xem lại các ghi chú hoặc hồ sơ của họ mỗi khi họ gặp một bệnh nhân mới hoặc đánh giá một bệnh nhân hiện tại có các triệu chứng tương tự. 
  4. Tiết kiệm thời gian của bác sĩ – Các bác sĩ thường dành một lượng thời gian đáng kể để gõ vào các chương trình máy tính thay vì làm việc trực tiếp với bệnh nhân. Phần mềm nhận dạng giọng nói có thể giúp họ tiết kiệm thời gian bằng cách cho phép họ đọc ghi chú trực tiếp vào máy tính thay vì phải gõ mọi thứ trước.
  5. Độ chính xác và tốc độ – Công nghệ nhận dạng giọng nói có thể được sử dụng để tăng độ chính xác và tốc độ khi nhập dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR). Điều này có thể giúp giảm các lỗi có thể xảy ra khi nhập thông tin vào hệ thống theo cách thủ công.

Bằng cách làm cho công nghệ nhận dạng giọng nói trở nên dễ tiếp cận hơn và dễ thực hiện hơn, các chương trình nhận dạng giọng nói sẽ sớm trở nên phổ biến trong lĩnh vực y tế. Đây sẽ là một sự trợ giúp to lớn để các bác sĩ, bệnh nhân và nhân viên y tế phối hợp với nhau hiệu quả nhằm đạt được kết quả tốt hơn.

Đọc toàn bộ bài viết ở đây:

https://itchronicles.com/healthcare-technology/role-of-voice-recognition-technology-in-healthcare/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.