TechBuzz - Shaip

Tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo và thu thập dữ liệu AI trong việc dẫn đầu về phí công nghệ tài chính toàn cầu

Trong tính năng khách mới nhất này, Vatsal Ghiya, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Shaip đã chia sẻ một số điểm chính về vai trò của Trí tuệ nhân tạo và cách thu thập dữ liệu AI sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt phí fintech toàn cầu.

Chìa khóa rút ra từ bài báo là-

  • Các dịch vụ tài chính đã thay đổi theo thời gian, cũng như sự gia tăng của thanh toán di động, giải pháp ngân hàng cá nhân, giám sát tín dụng tốt hơn và các mô hình tài chính khác đảm bảo bao gồm tiền tệ. Nhưng với các quy trình sử dụng nhiều dữ liệu, điều quan trọng là phải có các công nghệ như AI để khai thác và xử lý dữ liệu tốt hơn.
  • Đó là lý do, AI đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng Toàn cầu là 23.17% trong 26.67 năm tới với mức định giá thị trường dự kiến ​​sẽ đạt mốc 2026 tỷ USD vào cuối năm XNUMX. Và việc thiết lập AI cho fintech chính là làm cho học sâu và máy học trở nên thông minh đủ bằng cách cung cấp đủ dữ liệu vào nó.
  • Hơn nữa, việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo trong các tổ chức Fintech giúp cải thiện việc ra quyết định, bảo mật tốt hơn, hỗ trợ khách hàng, phân tích dự đoán, tự động hóa, giao dịch tốt hơn và nhiều thứ khác.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://www.techbuzzreviews.com/how-artificial-intelligence-and-ai-data-collection-can-lead-to-the-global-fintech-charge/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.