InMedia-Credihealth

Cách mạng hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe: 5 xu hướng AI về chăm sóc sức khỏe cần theo dõi vào năm 2023

Khi chúng ta bước sang năm 2023, vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc sức khỏe tiếp tục mở rộng, mang đến những tiến bộ đầy hứa hẹn trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Ở đây, chúng tôi thảo luận về năm dự đoán AI chăm sóc sức khỏe chính cho năm tới.

  1. AI sẽ cho phép phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cá nhân hóa bằng cách tận dụng dữ liệu từ hồ sơ sức khỏe điện tử, thiết bị đeo được và hồ sơ di truyền. Điều này sẽ cho phép các chuyên gia y tế điều chỉnh các phương pháp điều trị và can thiệp cho từng bệnh nhân.
  2. AI cảm xúc, tập trung vào việc hiểu và phản ứng với cảm xúc của con người, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị các rối loạn sức khỏe tâm thần. Bằng cách phân tích nét mặt, kiểu giọng nói và cách sử dụng ngôn ngữ của bệnh nhân, các hệ thống AI này sẽ giúp các bác sĩ lâm sàng xác định các dấu hiệu cảnh báo sớm và phát triển các biện pháp can thiệp có mục tiêu.
  3. Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) được hỗ trợ bởi AI sẽ hợp lý hóa các nhiệm vụ quản trị trong môi trường chăm sóc sức khỏe, giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả. Từ lập lịch hẹn đến thanh toán và xử lý yêu cầu bảo hiểm, các giải pháp RPA dựa trên AI sẽ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành nhiều thời gian và nguồn lực hơn cho việc chăm sóc bệnh nhân.
  4. AI có tiềm năng cách mạng hóa việc khám phá thuốc bằng cách xác định các hợp chất đầy hứa hẹn và dự đoán hiệu quả cũng như độ an toàn của chúng. Điều này sẽ đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển, giảm thời gian và chi phí liên quan đến việc đưa các phương pháp điều trị mới ra thị trường.
  5. Với nhận thức ngày càng tăng về những thành kiến ​​tiềm ẩn trong các hệ thống AI, sẽ có một nỗ lực phối hợp để giải quyết và ngăn chặn những vấn đề này. Điều này bao gồm đảm bảo sự thể hiện đa dạng trong dữ liệu đào tạo và phát triển các thuật toán chủ động giảm thiểu các sai lệch để tạo ra kết quả chăm sóc sức khỏe công bằng cho tất cả các cá nhân.

Những tiến bộ về AI trong chăm sóc sức khỏe của năm 2023 hứa hẹn sẽ cách mạng hóa việc chăm sóc bệnh nhân, hợp lý hóa các quy trình và đảm bảo kết quả công bằng cho tất cả mọi người.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://www.credihealth.com/blog/the-future-of-healthcare-ai-top-predictions/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.