Xu hướng công nghệ AI trong truyền thông

Chuyển đổi hoạt động chăm sóc sức khỏe bằng công nghệ giọng nói được hỗ trợ bởi AI

Blog thảo luận về vai trò ngày càng tăng của trợ lý giọng nói hỗ trợ AI trong chăm sóc sức khỏe, nêu rõ tiềm năng của chúng trong việc cách mạng hóa các khía cạnh khác nhau của lĩnh vực này. Những trợ lý này có thể thực hiện các nhiệm vụ cơ bản, giúp bác sĩ lâm sàng tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn. Chúng thu hẹp rào cản ngôn ngữ, đặc biệt đối với bệnh nhân khiếm thính và cung cấp thông tin đáng tin cậy cho người dùng.

Các ứng dụng chính trong tương lai bao gồm:

  • Loa thông minh làm trợ lý: Các thiết bị như Alexa Echo, Apple Home Pod và Google Home sẽ trở nên phổ biến hơn trong môi trường chăm sóc sức khỏe. Họ sẽ hỗ trợ trong các công việc như lên lịch hẹn, kê đơn thuốc và hỗ trợ bác sĩ bằng cách ghi chép và ghi lại lịch sử y tế.
  • Nhận dạng giọng nói tự động (ASR) ở quy mô: Công nghệ ASR, hiện đã đạt được sự ngang bằng với con người, đóng một vai trò quan trọng trong tài liệu, một thành phần cơ bản của chăm sóc sức khỏe để điều trị và nghiên cứu. Những phát triển trong tương lai có thể bao gồm việc hỗ trợ nhiều ngôn ngữ ngoài tiếng Anh.
  • Chatbots giọng nói được cải tiến: Được hỗ trợ bởi các mô hình ngôn ngữ tiên tiến như GPT và BERT, các chatbot này sẽ nâng cao mức độ tương tác của khách hàng. Chúng sẽ trở nên hiệu quả hơn khi truy cập vào các bộ dữ liệu đa dạng, hỗ trợ phục hồi bệnh nhân và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản.
  • Tài liệu lâm sàng hiệu quả: Các công cụ AI sẽ tiến hành xử lý tài liệu lâm sàng, chuyển đổi nó từ quy trình thủ công sang quy trình tự động. Quá trình chuyển đổi này sẽ cho phép các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tập trung hơn vào việc chăm sóc bệnh nhân.
  • Trợ lý giọng nói trong hoạt động của bộ phận lễ tân: Những trợ lý này sẽ nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân bằng cách cung cấp thông tin như thời gian chờ đợi và hỗ trợ chăm sóc cấp cứu. Họ cũng sẽ đóng vai trò ưu tiên chăm sóc bệnh nhân bằng cách phân tích các triệu chứng và hồ sơ y tế hiệu quả hơn nhân viên.

Nhìn chung, blog gợi ý rằng AI trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt thông qua các công nghệ hỗ trợ bằng giọng nói, sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả, việc chăm sóc bệnh nhân và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://aitechtrend.com/the-future-of-voice-technologies-in-healthcare/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.