InMedia-Labelvisor

Hiểu chú thích tài liệu: Hướng dẫn đơn giản

Chú thích tài liệu sử dụng công nghệ AI để tìm và trích xuất các chi tiết cụ thể từ tài liệu. Nó cách mạng hóa việc xử lý văn bản bằng cách thay thế quy trình tìm kiếm thủ công bằng một cách dễ dàng để tìm thông tin, làm cho thông tin sẵn có và có thể chia sẻ được. Nó liên quan đến các loại khác nhau, bao gồm:

  • Chú thích đối tượng được đặt tên – Chú thích thực thể được đặt tên xác định dữ liệu cụ thể như tên hoặc ngày, hữu ích cho việc trích xuất dữ liệu tự động trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe.
  • Chú thích cảm xúc – Chú thích tình cảm phân loại văn bản dựa trên tình cảm hoặc cảm xúc được truyền tải, rất quan trọng trong quá trình xử lý văn bản pháp lý.
  • Chú thích ngữ nghĩa – Chú thích tài liệu ngữ nghĩa đính kèm siêu dữ liệu bổ sung về các khái niệm liên quan đến tài liệu. Nó giúp hiểu và sử dụng lại nội dung.

Chú thích tài liệu đóng một vai trò quan trọng trong AI và học máy vì nó thực hiện những điều sau:

  • Cải thiện mô hình của họ với bộ dữ liệu chất lượng cao
  • Nâng cao khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên
  • Giúp bạn dễ dàng trích xuất thông tin
  • Tạo điều kiện tự động hóa trong các lĩnh vực khác nhau để thúc đẩy đổi mới

Là một khối xây dựng cơ bản trong AI và máy học, chú thích tài liệu sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi chúng tôi phát triển các ứng dụng nâng cao hơn.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://www.labelvisor.com/why-document-annotation-is-a-game-changer-in-text-processing/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.