Trong truyền thông - Robot kinh doanh

Dữ liệu của bạn, sự lựa chọn của bạn: Việc loại bỏ nhận dạng mang lại sức mạnh cho bạn như thế nào

Khử nhận dạng dữ liệu: Một quy trình quan trọng để ẩn danh dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư và
cho phép chia sẻ có trách nhiệm.

Tại sao nó quan trọng:

  • Cần thiết cho việc tuân thủ HIPAA: Dữ liệu chăm sóc sức khỏe phải được xác định lại trước khi phát hành rộng rãi.
  • Khai phá tiềm năng của dữ liệu: Dữ liệu không được xác định danh tính thúc đẩy nghiên cứu, phân tích và hiểu biết sâu sắc về các ngành khác nhau (chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, môi trường).

5 thông tin chi tiết chính:

  • HIPAA bắt buộc phải hủy nhận dạng: Có hai phương pháp: quyết định của chuyên gia và danh sách kiểm tra Cảng An toàn.
  • Độ phức tạp của dữ liệu chăm sóc sức khỏe: Thông tin được kết nối với nhau đòi hỏi phải loại bỏ nhận dạng cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến việc phân tích.
  • Ngoài chăm sóc sức khỏe: Các ứng dụng đa dạng bao gồm bảo vệ bí mật kinh doanh, các loài có nguy cơ tuyệt chủng và tính toàn vẹn trong nghiên cứu.
  • Che dấu dữ liệu và khử nhận dạng: Việc che dấu thay thế PII bằng các giá trị ngẫu nhiên, trong khi việc khử nhận dạng sẽ loại bỏ hoàn toàn nó.
  • Kỹ thuật khử nhận dạng: Các phương pháp bao gồm loại bỏ số nhận dạng, khái quát hóa dữ liệu, che giấu bằng mật mã, thêm nhiễu và tạo dữ liệu tổng hợp.

Các giải pháp hiện đại: Các công cụ AI đơn giản hóa việc khử nhận dạng, đảm bảo tuân thủ và tối đa hóa khả năng sử dụng dữ liệu.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://www.businessrobotic.com/facts-about-data-de-identification-the-best-methods/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.