Chìa khóa để mở ra tiềm năng lớn của chăm sóc sức khỏe AI vào năm 2021

Khai phá tiềm năng to lớn của AI chăm sóc sức khỏe

Trí tuệ nhân tạo đang dần trở nên hữu ích trong chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, tiềm năng là xa đỉnh điểm của nó. Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe vẫn cần phải trải qua nhiều thử thách— đặc biệt là khi có liên quan đến quyền riêng tư, bảo mật và tính bảo mật của dữ liệu. Và bất chấp những trường hợp thành công mang tính thời đại, những rào cản này đã và đang cản trở việc áp dụng toàn diện.

Trong cuộc thảo luận này, chúng tôi đề cập đến những điểm đó trong khi tập trung vào lập luận ủng hộ việc triển khai AI dành riêng cho chăm sóc sức khỏe. Khi đó, chúng ta cũng sẽ nói về cách AI có thể mang lại lợi ích cho ngành chăm sóc sức khỏe đã được thiết lập bằng cách chủ yếu tập trung vào phần tuân thủ của mọi thứ:

Dưới đây là ba điểm chính:

  • Sự thành công của AI trong chăm sóc sức khỏe được xác định bởi sự sẵn có của dữ liệu đào tạo chính xác và đồ sộ. Khi có nhiều bộ dữ liệu, các thuật toán và mô hình tiếp theo sẽ hoạt động tốt hơn.
  • Các mô hình AI, ngay cả trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cần được đào tạo để loại bỏ thành kiến ​​phổ biến. Ý tưởng sẽ là truy cập các tập dữ liệu đa dạng, làm tăng kích thước mẫu. Ngoài ra, tính đa dạng của dữ liệu cũng giải quyết các tắc nghẽn cấp phép cục bộ.
  • Các công ty lập kế hoạch cho các mô hình AI chăm sóc sức khỏe nên xem xét việc hủy nhận dạng dữ liệu để loại bỏ rào cản PHI (Thông tin sức khỏe cá nhân) và PII (Thông tin nhận dạng cá nhân).

Nhấn vào đây để đọc bài viết này:

https://www.healthcarebusinesstoday.com/the-keys-to-unlocking-healthcare-ais-vast-potential-in-2021/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.