DataMagazine - Shaip

Nhận dạng ký tự quang học và các trường hợp sử dụng của nó là gì?

Là một người đam mê công nghệ và có kinh nghiệm 20 năm trong việc cung cấp các giải pháp AI cho chăm sóc sức khỏe, Giám đốc điều hành Vatsal Ghiya và đồng sáng lập Shaip đã chia sẻ một số hiểu biết sâu sắc về công nghệ AI đang thịnh hành trong phần dành cho khách mời này. 

Chìa khóa rút ra từ Bài báo là-

  • Bạn có biết dữ liệu là chìa khóa cho sự phát triển của doanh nghiệp và dữ liệu này đang tăng tốc từng ngày dưới dạng tệp và tài liệu bên ngoài? Trích xuất dữ liệu theo cách thủ công và sau đó xử lý dữ liệu đó sẽ ảnh hưởng đến năng suất của nhân viên. Nhưng công nghệ như Nhận dạng ký tự quang học có thể giúp ích rất nhiều cho nhân viên trong việc nâng cao hiệu quả của quy trình.
  • Công nghệ OCR có thể dễ dàng lấy dữ liệu từ các tài liệu bằng văn bản và sau đó xử lý dữ liệu đó cho công việc tiếp theo. Sử dụng OCR, doanh nghiệp có thể dễ dàng mã hóa văn bản ngay cả từ một hình ảnh và cho phép nó được định dạng điện tử.
  • Trên toàn cầu, OCR có thể được tận dụng trong ngân hàng và bảo hiểm, du lịch, chính phủ, chăm sóc sức khỏe, công nghiệp thực phẩm, hậu cần, bán lẻ và nhiều lĩnh vực khác. Xem xét lượng nỗ lực bao gồm trong việc khai thác và xử lý dữ liệu, việc áp dụng công nghệ OCR là rất quan trọng để nâng cao hiệu quả của quy trình và nâng cao năng suất của nhân viên.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://datamagazine.co.uk/top-7-optical-character-recognition-use-cases-in-2022/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.