In-The-Media-Technoroll

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Công cụ thay đổi cuộc chơi cho ngành chăm sóc sức khỏe và dược phẩm

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đang cách mạng hóa ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe và dược phẩm, cho phép đưa ra quyết định sáng suốt, chăm sóc cá nhân hóa và phát triển thuốc có mục tiêu. Bằng cách phân tích lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc, các công cụ NLP có thể rút ra những hiểu biết sâu sắc có giá trị từ các ghi chú lâm sàng, đơn thuốc, báo cáo hình ảnh và các nguồn khác.

Những lợi ích chính của NLP trong chăm sóc sức khỏe và dược phẩm:

  • Cải thiện tài liệu lâm sàng: NLP tự động hóa các tác vụ mã hóa và phân loại, giảm lỗi và cải thiện chất lượng dữ liệu.
  • Kết hợp thử nghiệm tăng tốc: NLP nhanh chóng xác định đối tượng phù hợp để thử nghiệm lâm sàng, đẩy nhanh tốc độ phát triển thuốc.
  • Hỗ trợ quyết định lâm sàng nâng cao: NLP trích xuất những hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu bệnh nhân để hỗ trợ lập kế hoạch điều trị và đánh giá rủi ro.

Các ứng dụng NLP cụ thể trong chăm sóc sức khỏe và dược phẩm:

  • Mô hình khẳng định lâm sàng: NLP xác định và phân loại các tình trạng y tế dựa trên hồ sơ bệnh nhân.
  • Phát hiện phản ứng thuốc: NLP phân tích dữ liệu lâm sàng và tài liệu để xác định các tác dụng phụ của thuốc.
  • Phát triển thuốc: NLP tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám phá các loại thuốc mới và tối ưu hóa quy trình phát triển thuốc.
  • Xác định dữ liệu lâm sàng: NLP bảo vệ thông tin nhạy cảm của bệnh nhân bằng cách tự động biên tập lại dữ liệu cá nhân.
  • Gán mã lâm sàng: NLP gán mã ICD-10 cho hồ sơ bệnh nhân để phân tích dữ liệu và thanh toán chính xác.
  • Kết hợp thử nghiệm lâm sàng: NLP tự động hóa quá trình kết hợp bệnh nhân với các thử nghiệm lâm sàng phù hợp.
  • Chú thích hình ảnh y tế: NLP tạo chú thích cho hình ảnh y tế, hỗ trợ chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://technoroll.org/nlp-cases-in-healthcare/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.