Đánh giá Công nghệ Máy tính - Shaip

6 Điều Bạn Không Nên Bỏ Qua Vào Năm 2021 Khi Chọn Đối Tác Thu Thập Dữ Liệu

Toàn bộ hành tinh đang trực tuyến và được kết nối và chúng ta cũng đang cùng nhau tạo ra lượng dữ liệu không thể đo đếm được. Vì dữ liệu này được lưu trữ trực tuyến và tách biệt để dễ dàng truy xuất nhưng với sự phức tạp của việc khai thác dữ liệu, quyền riêng tư và các mối đe dọa khác cũng tăng lên. Bài viết này nhấn mạnh tầm quan trọng của mô hình xác định dữ liệu.

Những điểm chính rút ra từ bài báo là ở đây-

  • Khử nhận dạng dữ liệu là quá trình tách danh tính cá nhân của một cá nhân khỏi dữ liệu của họ. Và với tình trạng hiện tại của công nghệ Machine Learning (ML), thật dễ dàng để phát hiện các mẫu và xác định mọi người dựa trên thông tin cá nhân được cung cấp. Do đó, điều quan trọng là phải đưa ra các quy định về các mô hình này.
  • Bây giờ với các mô hình xác định dữ liệu, để giảm một số thông tin đi đây đi đó. HIPAA đề xuất hai phương pháp đã được phê duyệt để hủy nhận dạng dữ liệu. Những phương pháp này là xác định chuyên gia và phương pháp bến cảng an toàn.
  • Các công ty có thể chọn xóa hoàn toàn dữ liệu hoặc số nhận dạng của họ khỏi hồ sơ của họ hoặc họ có thể sử dụng API hủy nhận dạng để xóa các số nhận dạng này khỏi bộ dữ liệu của họ. Tuy nhiên, phương pháp đầu tiên có hiệu quả nhưng bạn có thể muốn truy xuất dữ liệu nội bộ cho các tìm kiếm đa dạng vào thời điểm đó, tùy chọn thứ hai có thể gặp khó khăn.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://www.techgogoal.com/2021/07/17/the-complexities-of-data-de-identification-in-layman-terms/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.